บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรที่ไม่มีขีดจำกัดความสามารถใดๆ ในการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิศวกรรม, เคมีอุตสาหกรรมแบบครบวงจร รวมถึงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานของเรามี 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร(สำนักงานใหญ่), ชลบุรี, ภูเก็ตและเชียงใหม่

อ่านต่อ

PROJECT

บ้านพักนายทหารโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

งานโครงสร้างและระบบทางวิศวกรรม

งานสร้างบ้านพักนายทหารโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี

งานติดตั้งระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อโรค

เคมีภัณฑ์

ติดตั้งระบบคลอรีนไดออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อโรคในแหล่งน้ำประปาของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ปรับปรุงคลินิกทันตกรรม

งานโครงสร้างและระบบทางวิศวกรรม

ดำเนินการปรับปรุงคลินิกทันตกรรม