เรานำเข้าสารเคมีที่ใช้ในระบบน้ำหลายประเภท เช่น น้ำเสีย, น้ำประปา, บอยเลอร์, คูลลิ่ง, RO และเคมีในกลุ่มฆ่าเชื้อโรค พร้อมทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงาน โดยจำหน่ายให้กับกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ทั่วประเทศไทยภายใต้ชื่อ D&G CORPORATION CO., LTD

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ

 • สารเคมีในกลุ่มฆ่าเชื้อโรค

 • สารเคมีในกลุ่ม Heat Exchanger

สารเคมีในกลุ่มฆ่าเชื้อโรค
1. คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide : ClO2)

เป็นสารฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ในรูปของก๊าซจากการเกิดปฏิริยาทางเคมี สามารถควบคุมเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้อย่างมีคุณภาพ

ตารางเปรียบเทียบสารฆ่าเชื้อประเภทอื่นๆ
CHLORINE
%AVAILABLE CHLORINE
Chlorine, Cl2
100 (by definition)
Bleaching powder
35 - 37
Calcium Hypochlorite, Ca(OCI)2
99.2
Sodium Hypochlorite, NaOCI
95.2
Chlorine Dioxide, CIO2
263.0
Trichloroisocyanuric Acid
91.5
Dichloroisocyanuric Acid
71.7

คลอรีนไดออกไซด์ ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานทั้งในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย

หน่วยงานที่รับรอง

การประยุกต์ใช้คลอรีนไดออกไซด์ในระบบอื่น
2. เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide Generator)

เนื่องจากคลอรีนไดออกไซด์หลังจากเกิดปฏิกิริยาจะอยู่ในสถานะก๊าซ จึงทำให้ต้องมีการติดตั้งเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ไว้บริเวณที่จะทำการใช้งาน ซึ่งโดยปกติไม่สามารถผลิตเก็บไว้ได้

การให้บริการ
 • จำหน่ายสารตั้งต้นในการผลิตคลอรีนไดออกไซด์รวมถึงเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์
 • ติดตั้งระบบคลอรีนไดออกไซด์ในรูปแบบเช่ายืมภายใต้สัญญาการให้บริการ
สารเคมีในกลุ่ม Heat Exchanger
1. เคมีภัณฑ์ในระบบคลูลิ่งและชิลเลอร์ (COOLING TOWER AND CHILLER)

1.1 ตัวยับยั้งตะกรันและการกัดกร่อน
 • DG-201 สารป้องกันการกัดกร่อนและตะกรันในระบบหอผึ่งเย็น
 • DG-203 สารป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนของระบบน้ำเย็น (Chilled Water)
 • DG-ALCOBEZ 250 สารช่วยกระจายตัว ตะกรัน และสารยับยั้งการกัดกร่อน
 • DG-ALCOBEZ 425 ตัวยับยั้งตะกรันและการกัดกร่อน
 • DG-ALCOBEZ 4100 สารช่วยกระจายตัว ตะกรัน และสารยับยั้งการกัดกร่อน
 • DG-ALCOBEZ EGL การปรับสภาพของระบบน้ำเย็น
1.2 ไบโอไซด์
 • DG-202 สารยับยั้งไมโครอินทรีย์และสาหร่ายในระบบหอผึ่งเย็น
 • DG-2087 สารลดการเกิดฟองในหอผึ่งเย็น
2. เคมีภัณฑ์บำรุงรักษาหม้อต้มไอน้ำ

2.1 สารเติมแต่งเชื้อเพลิง
 • DG-101 ตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้
2.2 สารบำรุงรักษาสำหรับหม้อต้มไอน้ำ
 • DG-301 Boiler Comliound
  DG-850 All-In-One Treatment สำหรับหม้อไอน้ำแรงดันต่ำและปานกลาง
2.3 Internal Treatment
 • DG-302 Boiler Scale And Corrosion Control Formulary
 • DG-700 Boiler Scale And Control Scale Formulary
 • DG-ALCOBEZ 710 Alkalinizing, Phoslihatizing, Disliersing Agent
 • DG-ALCOBEZ CAT Boiler Scale And Control Scale Formulary
2.4 สารดักจับออกซิเจนสำหรับหม้อต้มไอน้ำ
 • DG-303 Sullihite Catalyst
 • DG-2065 Carbohydrazide Oxygen Scavenger
 • DG-ALCOBEZ 720 Liquid Oxygen Scavenger
2.5 .Steam Lime Treatment
 • DG-304 Condensate Treatment
 • DG-ALCOBEZ CT Condensate Steam Corrosion Inhibitor
 • DG-ALCOBEZ CS Condensate Steam Corrosion Inhibitor
3. เคมีในระบบบำบัดน้ำเสีย

โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์, สารส้มและอื่นๆ