งานสัมนาและฝึกอบรมพนักงานนอกสถานที่ ประจำปี 2567

2024-04-17

งานสัมนาและฝึกอบรมพนักงานนอกสถานที่ ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ. 2567

การซ้อมดับเพลิงที่โรงงานของเราเป็นประจำปี

2023-01-12

การซ้อมดับเพลิงประจำปี พ.ศ. 2565

งานทำบุญบริษัทประจำปี พ.ศ. 2564

2022-10-10

งานทำบุญประจำปีของบริษัท

ซ้อมดับเพลิงประจำปี

2021-09-27

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงาน เราจึงจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงที่โรงงานของเราเป็นประจำทุกปี

งานกินเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2562

2021-09-27

์New Year Party 2019