งานด้านวิศวกรรม ดำเนินงานในส่วนการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ออกแบบและงานติดตั้งระบบทุกประเภท อาทิ เช่น ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงและติดตั้งงานระบบในห้องคลีนรูม ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทำความเย็นในอาคาร และอื่นๆ

โดยผลงานของเรามีทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เช่น โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน   เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ รวมถึงความชำนาญในสาขาต่างๆ ทำให้บริษัทของเราได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศ

สามารถแบ่งประเภทของงานได้ดังต่อไปนี้
  • โครงสร้าง
  • สถาปัตยกรรม
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบปรับอากาศ
  • ระบบประปา – สุขาภิบาล
  • ระบบป้องกันอัคคีภัย